Hidrojeolojik Değerlendirme Raporu, Hidrojeolojik Etüt raporu

  Hidrojeoloji Firması, Maden Hidrojeoloji Raporu, Çed Hidrojeoloji Raporu

  "dsi kuyu ruhsat" ile etiketlenmiş yazıları görüntülüyorsunuz

  Firmamız;

  eskisehir_su_sondaji_65Su sondajı, su aramaları, su tespiti, jeotermal etüt, dsi kuyu izinleri gibi Jeoloji ve Jeofizik mühendislik alanında ilgili bir çok konuda Başta Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Afyon, Bursa, Ankara olmak üzere Türkiye’ nin hemen her bölgesinde özel şahıslara veya kurum ve kuruluşlara Su Sondaj, Su Kuyusu açılması ve diğer yer bilimleri hizmetleri alanında çözümler sunmaktadır.

   

  Aren Mühendislik, yeraltı suyuyla ilgili olarak;

  • Yeraltısuyu Sondajı
  • Hidrojeolojik Etüt
  • Yeraltı Suyu Arama ve Araştırma
  • Jeofizik Etüt ve Su Etüdü,
  • Kaynak Suyu Araştırmaları
  • Jeotermal Sondaj ve Etüt
  • Su Kaynakları Yönetimi
  • Yeraltısuyu Arama Kullanma Belgesi (Kuyu Ruhsatı)

  faaliyetlerinde müşterilerine ekonomik çözümler sunmaktadır.

   

  http://www.arenmuhendislik.com

   

   

   

   

   

  Su Kaynakları Mühendisliği

  hidrojeolojiketut_susondajiSu Kaynakları Mühendisliği dalında hizmetlerimiz çok özel sayılabilecek türde konulardan oluşmaktadır. Bunlar arasında havza yönetim modelleme hizmetleri, taşkın erken uyarı sistemleri, yağış ve akış tahmin sistemleri, su kalitesi analizleri gibi modern modelleme teknikleri ağırlıklı çalışmalar bulunmaktadır.

  Akarsular

  • Akım, su kalitesi ve sediment taşınımı modellemesi
  • Hidrolojik modelleme
  • Taşkın modellemesi
  • Gerçek zamanlı taşkın tahmini ve erken uyarı      sistemleri
  • Akarsu – kıyı etkileşimi
  • Barajlar ve rezervuarlar

  Hidrodinamik, taşınım ve su kalitesi modellemesi

  • Rezervuar operasyonları
  • Rezervuar yönetimi ve işletim optimizasyonu
  • Çevre etki değerlendirmeleri
  • Havzalar

  Su kaynaklarının planlaması ve işletilmesi

  • Havza yönetim
  • GIS tabanlı veri işletim ortamları
  • Sulak alan yönetimi
  • Su dengesi
  • Yeraltı suları

  Su kaynaklarının kullanım simulasyonu

  • Yüzey suyu – yeraltı suyu etkileşiminin modellenmesi
  • Yeraltı suyu modellemesi
  • Yeraltı suyu yönetim planlaması
  • Yeraltı suyu kalitesi

  Tarımsal alanlar

  • Tarımsal kirlilik yayılım modellemesi
  • Tarımsal sulama yönetimi
  • Tarımsal arazi kullanım değerlendirmeleri

   

  http://www.arenmuhendislik.com

  http://www.hidrojeoloji.net